Verbinden, Vormen, Expertise Delen

WiCare is een communicatieplatform tussen onderwijs en zorgorganisaties ter ondersteuning van het “levenslang leren” van zorgverleners.

Onderwijs: WICO campus Overpelt

WICO Campus Overpelt organiseert de studiedomeinen Maatschappij en Welzijn, Kunst en Creatie, Taal en Cultuur.

Als onderwijsinstelling bieden wij dus ondermeer de studierichtingen aan in het studiegebied personenzorg en hebben wij veel expertise uitgebouwd op vlak van welzijn en zorg.

Jaarlijks studeren heel wat verzorgenden, zorgkundigen en kinderbegeleiders af.

Vele oud-leerlingen zijn tewerkgesteld in de zorgsector in regio Noord-Limburg.

Klik op foto voor link naar website

Zorgorganisaties Noord-Limburg

De zorgsector is in Noord-Limburg een grote werkgever.

In deze regio zijn tal van zorgorganisaties actief:

  • in de gehandicaptenzorg
  • in de ouderenzorg
  • in de psychiatrische zorg
  • in de revalidatiezorg
  • in de thuiszorg
  • in de ziekenhuiszorg

De realisatie van deze website is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Bartels-Poitevin. Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en OCMW Overpelt, Mariaziekenhuis Noord-Limburg, Revalidatie- en MScentrum, vzw Stijn, WZC Immaculata en Beschut Wonen Noord-Limburg. De stichting heeft als doel het bevorderen en ontwikkelen van initiatieven die kunnen bijdragen tot een verbetering van het zorgaanbod in al zijn vormen in de gemeente Overpelt, o.a. door het steunen van lokale projecten die gericht zijn op het voorlichten, opleiden en ondersteunen van medewerkers in de zorgsector.